VABI Elements & Revit

In Vabi Elements bestaat de optie om met de tool BIM Connect de geometrie van Revitmodellen middels een IFC over te nemen. Grofweg gaat dat over ruimtes, wandeigenschappen, ramen en deuren. In de praktijk blijkt echter dat het erg moeilijk is een succesvolle import te doen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door twee zaken:

  • Je bent afhankelijk van de architect of bouwkundige die het bouwkundige model aanlevert hoe dat dit model is opgebouwd. Zie voor de eisen deze link.
  • Vabi Elements kijkt erg nauwkeurig naar de aansluiting van wanden op deuren of ramen of wanden op wanden. Daardoor ontstaan er erg veel knooppunten die kort bij elkaar zitten. Hier kan Elements niet goed mee overweg en daarom moet je veel van deze knooppunten na de import vereenvoudigen.

Een manier om dit wel succesvol te laten zijn is het gebouw in Revit ‘over te trekken’ met Space Seperators. Vervolgens kunnen er Spaces worden aangemaakt (met deze Space Seperators als demarcatie tussen de ruimtes). Hiermee kan alsnog een flinke tijdswinst worden behaald.

Gebruik voor het exporteren van de Spaces naar een IFC voor de import in Vabi Elements de Vabi IFC Layer bestanden, deze zijn te downloaden op het klantportal.

Opmerkingen/tips:

  • Plaats de Space Seperators in een Design Option of Pin deze om te voorkomen dat ze per ongeluk worden aangepast.
  • Plaats de Space Seperators in een aparte workset (niet samen in één workset met de Spaces) zodat je deze eenvoudig uit kunt zetten.
  • Gebruik de Space Naming Utility (SNU) om de spaces een ruimtenaam en –nummer te geven.

Lees alles over het maken van een succesvolle import op: https://help.vabi.nl/elements/nl/index.html#!Documents/wizardbim.htm. Bedenk dus wel dat het meer tijd kost alle foutieve knooppunten (rode bollen) op te lossen dan het gebouw met Space Seperators over te trekken.

 

Heb jij snel een import voor VABI Elements nodig en beschik je over een bouwkundig IFC- of Revitbestand? Neem contact met mij op via onderstaande contactgegevens.