Het gebruik van een BIM-model als contractstuk

Waar bij een traditioneel project het bestek, tekeningen en berekeningen als contractstukken worden geleverd kan dit bij een project dat in BIM wordt uitgewerkt (deels) worden samengevoegd in één model.

Om een BIM-model daadwerkelijk als contractstuk te gaan gebruiken is er in mijn opinie naast het verbeteren van de informatieverstrekking uit een model een andere benadering nodig van het rekenen aan een ontwerp.

Rekenen in BIM-modellen

Modelleren komt nu vaak nog niet veel verder dan het visualiseren van een installatie en het coördineren van verschillende disciplines. Om de kwaliteit van een contractstuk te kunnen garanderen denk ik dat het nodig is een BIM-model slimmer en zelfstandiger te maken en het integreren van (het maken van) berekeningen in een model helpt daar aan mee.

Voor het afstudeeronderzoek dat ik heb uitgevoerd voor Ajilon Engineering heb ik een case uitgewerkt voor het maken van warmteverliesberekeningen in BIM. Uitgaande van een referentieberekening met Vabi Uniforme Omgeving heb ik verschillende berekeningsmethodieken onderzocht en hiertegen afgezet:

De aanbeveling aan Ajilon Engineering voor het maken van energetische gebouwberekeningen was de rekenmodule Heating and Cooling Loads in Revit alleen voor grove ramingen te gebruiken. Daarnaast is het, wanneer de opdrachtgever daar niet om vraagt, aan te raden nog geen gebruik te maken van de BIM-software van Vabi omdat er nog relatief weinig informatie uit het BIM-model wordt overgenomen en het optimaliseren van de geïmporteerde geometrie te veel tijd kost (hiermee zou eigenlijk juist tijd bespaard moeten worden).

Ben je geïnteresseerd in details en de uitkomsten van de (andere) berekeningsmethodieken? Lees dan hoofdstuk 4 uit het scriptieverslag van het afstudeeronderzoek op gerarddemol.com/afstudeeronderzoek-ajilon.

Informatieverstrekking uit BIM-modellen

Een BIM-model kan pas echt als contractstuk gebruikt worden wanneer alle projectmedewerkers en -deelnemers eenvoudig informatie uit het model kunnen halen. Voorafgaand aan een project moet er dan ook een gezamenlijke keuze gemaakt worden in de manieren van het delen van informatie en moet dit worden vastgelegd in het BIM-protocol.

Er zijn voor projectleiders, klanten en opdrachtgevers verschillende manieren om mee te kijken met de status van een project. Echter vereisen de meeste tools een relatief hoog kennisniveau over de software, zijn ze niet in staat om een model in realtime te kunnen bekijken en moet er software worden geïnstalleerd.

Aan te bevelen is daarom BIM 360 Team in combinatie met Collaboration for Revit (C4R) in te zetten voor het optimaliseren van het werkproces aangaande het delen en verstrekken van informatie aan samenwerkende partijen, opdrachtgevers of projectleiders.

Met BIM 360 Team kan een BIM-model vanuit een cloudomgeving worden bekeken en becommentarieerd. Wanneer men er voor kiest ook Collaboration for Revit aan te schaffen kan het model zelfs in deze cloudomgeving worden opgebouwd en kan er realtime met de voortgang van de (modelleer)werkzaamheden worden meegekeken.

Voor het opzetten van een project in BIM 360 Team in combinatie met Collaboration for Revit heb ik een tutorial gemaakt:

Wil je meer weten over het verstrekken van informatie uit BIM-modellen? Lees dan hoofdstuk 5 uit het scriptieverslag van het afstudeeronderzoek op gerarddemol.com/afstudeeronderzoek-ajilon.